Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC przez nabywcę?