Oferta

 

Oferujemy:

Ubezpieczenia komunikacyjne

Flotowe już od 5-ciu pojazdów, obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC, Auto Casco (AC), GAP, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), Assistance, TruckAssistance, ubezpieczenie szyb samochodowych, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie utraty zniżek w OC lub AC, pakiety dla młodych kierowców.

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia mieszkań, domów, domów w budowie, domów letniskowych, nagrobków, ogrodzeń, altanek, piwnic, garażów, ubezpieczenia pod kredyt, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
w życiu prywatnym, ubezpieczenia ochrony prawnej i Assistance domowy.

Ubezpieczenia firm i zawodowe

Ubezpieczenia majątku firmy, maszyn i urządzeń, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy, ubezpieczenie gotówki w transporcie oraz w kasie, cargo, ubezpieczenia zawodowe: architektów, rzeczoznawców, inżynierów, nauczycieli i wychowawców oraz gwarancje ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia rolne

Ubezpieczenia upraw, sadów, warzyw i owoców, ubezpieczenie OC rolnika, obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, AgroCasco (ubezpieczenie maszyn rolniczych) ubezpieczenie sprzętu rolniczego i płodów rolnych, ubezpieczenie zwierząt gospodarskich.

Ubezpieczenia na życie, zdrowotne i wypadkowe

Ubezpieczenia na życie, na życie pod kredyt, ubezpieczenia grupowe, wypadkowe (NNW), pracownicze ubezpieczenia grupowe i zdrowotne, pakiety medyczne, pakiety medyczne dla kobiet
w ciąży.

Ubezpieczenia medyczne

Ubezpieczenia OC lekarza, OC pielęgniarki, ubezpieczenie personelu szpitalnego, na życia dla lekarzy, majątek prywatny lekarzy, majątki przychodni lekarskich, szpitalu.

Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą, nieszczęśliwych wypadków za granicą, odpowiedzialności cywilnej, bagażu, ubezpieczenie kosztów poszukiwania i ratownictwa, ubezpieczenia dla osób pracujących za granicą.