Czy można opłacić polisę lub pierwszą ratę później niż data wskazana na polisie?

Niestety, ale ubezpieczenie rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy i opłaceniem składki lub pierwszej raty. Brak terminowej wpłaty może spowodować więc brak rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku opóźnienia wpłaty kolejnych rat ryzykujemy rozpoczęciem sprawy windykacyjnej, a nawet wpisaniem do Krajowego Rejestru Dłużników. Żeby uniknąć takiej sytuacji warto niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia od Towarzystwa o zaległości uregulować tą należność. W przypadku trudniejszej sytuacji finansowej warto również rozważyć rozłożenie składki na raty lub wystąpić o odroczenie płatności.